Саналар
21.01.2018
Баннер
Шахслар
1 Махдуми Аъзам (1463/64-1542)
2 Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-1530)
3 Хондамир (1473-76-1534)
4 Абдураззоқ Самарқандий (1413-1482)
5 Шарафиддин Али Яздий (вафоти — 1454 йил)
6 Низомиддин Шомий (XIV аср — XV асрнинг боши)
7 Фасиҳ Ҳавофий (1375-1442)
8 Камолиддин Беҳзод
9 Ҳусайн Воиз Кошифий
10 Жалолиддин Давоний (1427-1502)
11 Ҳусайн Бойқаро (1438-1506)
12 Давлатшоҳ Самарқандий (тахминан 1435-1495)
13 Қосими Анвар (1355-1433)
14 Алишер Навоий (1441-1501)
15 Абдураҳмон Жомий (1414-1492)
16 Лутфий
17 Саккокий (XIV аср охири — XV аср ўртаси)
18 Ҳазрат Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор (1404-1490)
19 Хожа Муҳаммад Порсо (1348-1420)
20 Яъқуб Чархий (Вафоти — 1447 йил)
21 Али Қушчи (Вафоти — 1474 йил)
22 Ғиёсуддин ал-Коший (Вафоти — 1429 йил)
23 Қозизода Румий (XIV аср охири — XV аср боши)
24 Журжоний (1339-1413)
25 Тафтазоний (1322-1392)
26 Мирзо Улуғбек (1394-1449)
27 Шоҳрух Мирзо (1377-1447)
28 Баҳоуддин Нақшбанд (1318-1389)
29 Амир Темур (1336-1405)
30 Нажмиддин Кубро (1145-1221)
31 Адиб Аҳмад Югнакий (XII—XIII асрлар)
32 Аҳмад Яссавий (1041-1167)
33 Ал-Марғиноний
34 Маҳмуд Чағминий (ХII-ХIII аср)
35 Исмоил Журжоний (1042-1136)
36 Маҳмуд аз-Замахшарий (1075-1144)
37 Абу ал-Муъийн Ан-Насафий (1027-1114)
38 Маҳмуд Қошғарий (XI аср)
39 Юсуф Хос Ҳожиб (XI аср)
40 Абу Абдуллоҳ Рудакий (860-941)
41 Абу Райҳон Беруний (973-1048)
42 Абу Али ибн Сино (980-1037)
43 Абу Абдуллоҳ Ал-Хоразмий (Вафоти 997)
44 Абу Бакр Ал-Хоразмий (935-993)
45 Абу Мансур ал-Мотуридий (Вафоти 945)
46 Қаффол АШ-ШОШИЙ (903-976)
47 Аҳмад ас-Сағоний (Вафоти 990)
48 Абдуллоҳ ибн Амажур ат-Туркий (IХ-Х аср)
49 Аббос ал-Жавхарий (IX асрнинг биринчи ярми)
50 Аҳмад ас-Сарахсий (835-899)
51 Абу Бакр Наршахий (899-959)
52 Аҳмад ал-Марвазий (Тах. 780-880)
53 Аҳмад ал-Фарғоний (Тахминан 797—865 йиллар)
54 Мусо ал-Хоразмий (783-850)
55 Мирхонд (1433-1498)
 
Баннер