Саналар
21.01.2018
Баннер

Араб дунёсининг парчаланиши

Босқинчилик ва қўзғолон ҳаракатларининг натижасида Араб дунёсида бугунги миллий давлатлар пайдо бўлди. Юз йил аввал арабларнинг кўпчилиги пойтахти Истанбул бўлган Усмонийлар империясининг қарамоғида яшар эдилар. Араб дунёсининг бугунги сиёсий харитаси

Тарихи мулуки ажам. (Алишер Навоий)

БИСМИЛЛОҲИР-РАҲМОНИР-РАҲИМБУРУНҒИ ТАБАҚА ПЕШДОДИЙЛАРДУР Ажам тарихида форс салотинини тўрт табақа қилибдурлар. Бурунғи табақа пешдодийлардур ва алар ўн бир кишидурларким, салтанат қилибдурлар. Тарих уламоси иттифоқи била бировким аввал салтанат қилди,

Тошкентнинг босиб олиниши

Генерал Черняев бу шаҳарни эгаллаш учун тайёргарлик ишларини кўриб озиқ-овқат, қурол-аслаҳа ва бошқа нарсаларни Тошкентта олиб боришни уюштириш вазифасини Алимқули томонидан ўлдирилган Бойқозоқбойнинг ўғли Оқмуллага топширди. Қўқон қўшинлари артиллерияси ҳам

Абу Муслим. АНДАЛУСИЯ

Кириш Бугун шундай даврда яшаяпмизки, кўпчилик ўз тарихини билмайди, билса ҳам унинг оз қисмидан хабардор холос.Ўз жонлари ва молларини ушбу пок ва гўзал дин даъвати йўлида фидо қилган одамларнинг жасоратлари, шонли

Араб дунёсининг парчаланиши Тарихи мулуки ажам. (Алишер Навоий) Тошкентнинг босиб олиниши Абу Муслим. АНДАЛУСИЯ
 • Шахслар
 • Таҳлил
 • Яқин ўтмиш
 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

Махдуми Аъзам (1463/64-1542)

Мовароуннаҳрлик аллома, йирик диний ва сиёсий арбоб, Нақшбандия тариқатининг раҳнамоси ва назариётчиларидан бири Махдуми Аъзамнинг тўлиқ исми — Саййид Аҳмад Хожаги ибн Саййид Жалолиддин Косоний Даҳбедийдир. У ...

давоми...

Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-1530)

Заҳириддин Муҳаммад Бобур Ўрта аср Шарқ маданияти, адабиёти ва шеъриятида ўзига хос ўрин эгаллаган адиб, шоир, олим бўлиш билан бирга йирик давлат арбоби ва саркарда ҳамдир. Бобур ...

давоми...

Хондамир (1473-76-1534)

Ҳиротлик тарихчи Хондамир (тўла исми Ғиёсиддин Муҳаммад ибн Хожа Хумомуддин ибн Хожа Жалолуддин Муҳаммад ибн Бурҳонуддин) ўз асарлари билан XVI аср бошларида фан тараққиётига кириб келган алломалардандир. ...

давоми...

Абдураззоқ Самарқандий (1413-1482)

Абдураззоқ Самарқандий ҳижрий 12-шаъбон, 816 (мелодий — 7 ноябр, 1413) йили Темурийлар давлатининг Ҳирот шаҳрида туғилди. Унинг тўлиқ исми Камолиддин Абдураззоқ, отасининг исми Жалолиддин Исҳоқ Самарқандийдир. Абдураззоқ ...

давоми...

Шарафиддин Али Яздий (вафоти — 1454 йил)

Шарафиддин Али Яздий Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларининг XIV ва XV аср бошларидаги тарихидан баҳс юритувчи машҳур «Зафарнома» асарининг муаллифи сифатида тарих зарварақларида мангу муҳрланган ...

давоми...

Низомиддин Шомий (XIV аср — XV асрнинг б

Марказий Осиёнинг ХIV-ХV аср, яъни Темур ва Темурийлар даврида яшаб ижод этган моҳир тарихнавис, ёзма ёдгорликларнинг энг дастлабкиларидан бири — Амир Темур топшириғи билан ёзилган. «Зафарнома» асарининг ...

давоми...

Фасиҳ Ҳавофий (1375-1442)

Темур ва Темурийлар даврида яшаб ижод этган алломалардан бири Фасиҳ Аҳмад Жалолиддин Муҳаммад Ҳавофий 1375 йилнинг 28 сентябрида Хиротда туғилиб, шу ерда таълим-тарбия олгандан сўнг, 1405 йили да...

давоми...

Камолиддин Беҳзод

Ўзининг такрорланмас ижоди, гўзал санъати ва ажойиб маҳорати билан нафақат Шарқ халқлари, балки бутун дунё халқлари маданияти тарихида сезиларли из қолдирган, унинг тараққиёти учун баракали ҳисса қўшган ...

давоми...

Ҳусайн Воиз Кошифий

XV асрнинг иккинчи ярмида Хуросонда Алишер Навоий атрофида тўпланган аллома, шоир ва донишмандлар орасида мащҳур ва қомусий талант эгаларидан бири Воиз Кошифийдир. Камолиддан Ҳусайн Воиз Кошифий таҳминан ...

давоми...

Тарихни қайта ёзиш ҳақида

News image

  Охирги пайтда тарихчилармимиз ўртасида Ўзбекистон тарихини қайта ёзишлари ҳақида, ўтмишда юртимиз тарихини ёзишда сохтакорликка йўл қўйилгани ҳақида, кимлар нима қилгани-ю, қайси давр ҳақида қанча саҳифа ёзилганини, аслида эса бошқача бўлишлиги лозимлиги ва бошқа муоммоларда бир мунча баҳслар бўлиб ўтди.

Read more...

Қўқон хонлигининг тугатилиши

News image

ХУДОЁРХОН ВА РОССИЯ ТАЖОВУЗИГА ҚАРШИ ХАЛҚ ҲАРАКАТЛАРИ Рус давлати Бухоро ва Хива хонликларига қарши уруш олиб бораетган йиллари Қўқон хонлигида чуқур сиёсий ва ижтимоий иқтисодий инқироз ҳукм сурмоқда эди. Бу вақтларда хонлик ерларининг ярми Рус давлати томонидан босиб олинган бўлиб, унинг чегараси асосан Фарғона водийсидан иборат эди. Аввалги саҳифаларда кўрсатилганидек, Худоёрхон сиёсий жиҳатдан ўта кўрлиги, қўрқоқлиги ва шахсиятпарастлиги орқасида русларнинг ҳам, халқнинг ҳам куз ўнгида ўз обрўсини тўккан эди. У қандай бўлмасин, тахтни сақлаб қолиш учун Рус давлатига таянишга, унга ўзини яхши кўрсатишга қаттиқ тиришди. У рус ҳукумати вакилларига содиқлиги ва ҳар қандай хизматга тайёрлиги ҳақида бирин кетин хатлар ёзиб турди. Ҳатто Россия билан хонликни бир давлат дейишгача борди....

Read more...

Ўтмиш садоси

News image

Абу Муслим. БАҒДОДНИНГ ҚУЛАШИ (китоб)

БАҒДОД - қадимги форс тилида «Аллоҳ ато қилган, «Доднинг боғи» маъноларини билдирган.

давоми...

Ўрта Oсиёда миллий-ҳудудий чегараланиш

Чор Россияси томонидан босиб олинган учта хонлик ҳудуди Каспий денгизидан то ҳозирги Хитой Халқ Республикасиг...

давоми...

Миллий озодлик ҳаракати

Совет ҳукумати Қўқон автономиясини миллий буржуазия пан тюрксистик давлат, деб қаради. Туркистонда бошланган...

давоми...

Генерал Черняевнинг Тошкентга босқини

Қўқон хонлигининг сиёсий, иқтисодий ва маданий марказларидан ҳисобланган Тошкент шаҳри ҳозирги Қозоғистон ва...

давоми...

Олтин Ўрда

XIII асрнинг 40-йиллари бошида Ботухон бошчилигида ташкил қилинган феодал давлат (Жўчи улуси деб ҳам аталади...

давоми...

Қўқон хонлигининг тугатилиши

ХУДОЁРХОН ВА РОССИЯ ТАЖОВУЗИГА ҚАРШИ ХАЛҚ ҲАРАКАТЛАРИ Рус давлати Бухоро ва Хива хонликларига қарши уруш ол...

давоми...

Қатағон даҳшатлари

Жаҳон тарихи одамзод ўзи яшаб турган маконида кўп миқдорда ёвузлик, жиноий ҳаракатлар ижод этганига шоҳиддир.Ф...

давоми...

Тарихий расмлар

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next
News image
News image
News image

Тарихий хариталар

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next
News image
News image
News image

Ватан тарихи

Ўзбек давлатчилиги

Баннер

Миллият иншолари

News image

Сиёсатнома (3)

ИҚТАЪЛАР ЭГАЛАРИ ВА РАИЯТ АҲВОЛИ ҚАНДАЙЛИГИНИ БИЛИШ ҲАҚИДА Иқтаъ (мулки)га соҳиб бўлган муқаттеълар шуни билишлари лозимки, улар раиятдан ҳақ молини фақатгина яхшилик билан олишга ҳақлидирлар ва одамлар ўз тану моллари, бола-чақалари, ас...

давоми...
News image

Тарихи Рашидий (3)

Ўн еттинчи фасл. Амир Қамариддин ҳаётининг баёни. Айтиб ўтилганидек, амир Қамариддин ҳокимиятга интиларди. Ҳар бир амир иложи борича, унга қаршилик кўрсатишга ҳаракат қиларди. Шундай қилиб, караит уруғидан Кучра ва Ўзбак Темур Ам...

давоми...
News image

Мусаххир ал-билод (1)

Ватанимиз тарихининг 1498 - 1610 йиллар даври воқеаларини акс эттирувчи «Мусаххир ал-билод» (Мамлакатларнинг эгалланиши) асари XV аср иккинчи ярми ва XVI аср биринчи чорагида яшаб, ижод қилган ўрта осиёлик муаррих Му...

давоми...
News image

Тўрт улус тарихи (2)

ШИС АЛАЙҲИССАЛОМ ИБН ОДАМ АЛАЙҲИССАЛОМ ВАССАЛАВОТУ АЛАЙҲУМ АЖМАЪИН ЗИКРИ Шис Сурайёдир ва Оллоҳ муродифидир. У шериксиз туғилган. Авлоди турбатининг маҳбуби бўлган. Ҳазрати Одам алайҳисеаломга хулқда ва хулқ турбатга монанддир, бошқа биродарларига қа...

давоми...
News image

Сиёсатнома (1)

Мана тўқкиз асрдан ошибдики, кўлимиздаги ушбу китоб турли тилларда кўпгина халкларнинг амиру умаролари, мутафаккиру ижодкорлари, умуман, зиёли аҳли диккатини ўзига тортиб келади. Ҳатто Ғарб мамлакатларида бу китоб барча даврлар учун да...

давоми...
News image

Тарихи Рашидий (1)

  Ваҳоб Рахмонов ва Янглиш Эгамова таржимасиМасъул муҳаррир: Ўзбекистон Фанлар академиясининг академиги Азиз ҚАЮМОВ.Тақризчилар: тарих фанлари доктори Абдумажид МАДРАИМОВ, филология фанлари доктори Ансориддин ИБРОХИМОВ, шарқшунос Ғулом КАРИМОВ.Сўз боши ва изоҳлар муаллифлари: ...

давоми...